ميز خدمت
راه‌اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی میز خدمت در ساوجبلاغ و طالقان ۰۵ آبان ۱۳۹۷
رئیس تامین اجتماعی ساوجبلاغ خبر داد

راه‌اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی میز خدمت در ساوجبلاغ و طالقان

رئیس تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ گفت: با توجه به پیچیدگی فرآیندهای کاری فعالیت سازمان تامین اجتماعی، سامانه نوبت دهی اینترنتی در تامین اجتماعی شهرستانهای ساوجبلاغ و طالقان راه‌اندازی شد.