بيكاري
توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در راستای کاهش نرخ بیکاری در جامعه ضروری است ۲۸ مهر ۱۳۹۷
امام جمعه شهرستان نظر آباد تأکید کرد:

توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در راستای کاهش نرخ بیکاری در جامعه ضروری است

امام جمعه شهرستان نظر آباد در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در راستای کاهش نرخ بیکاری در جامعه تأکید کرد.