ارگانیک
فریب برچسب ارگانیک را نخورید ۱۹ آبان ۱۳۹۷
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ :

فریب برچسب ارگانیک را نخورید

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه تولید محصولات ارگانیک به بستر خاصی در فرآیند تولید نیاز دارد؛ گفت: به نظر نمی‌رسد در ایران محصول پروتئینی ارگانیک تولید شود.