به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی اظهار داشت: احمد نوروزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد شد . وی افزود: وی پیش از این رئیس شعبه ۱۱۷ کیفری ۲ کرج را به عهده داشت. رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه مراسم معارفه رسمی دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد انجام شد،گفت: محمدرضا […]

به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی اظهار داشت: احمد نوروزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد شد .

وی افزود: وی پیش از این رئیس شعبه ۱۱۷ کیفری ۲ کرج را به عهده داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه مراسم معارفه رسمی دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد انجام شد،گفت: محمدرضا حق شناس دادستان سابق شهرستان اشتهارد با پایان دوران خدمت خود بازنشسته شد.