شهردار فردیس از اجرایی شدن طرح ساماندهی دستفروشان در یک بازارچه دائمی خبرداد.

به گزارش رخداد البرز،غفاری افزود: زمینی در کانال شرقی فردیس برای ساماندهی دستفروشان در یک بازارچه دائمی با ۲۶۰ غرفه اختصاص یافت.
وی گفت: اکنون دستفروشان فردیس در حال انتقال به این مکان مناسب بوده و با تحویل غرفه دارای شغل ثابت و تمام دستفروشان سطح شهر فردیس در اجرای طرح پاکسازی معابر و ساماندهی مشاغل جمع آوری خواهند شد.
شهردار فردیس بیان داشت: ۳۳۰ دستفروش در این شهر شناسایی شده که ۲۶۰ تن آنان در بازارچه دستفروشان ساماندهی می شوند و بقیه  نیز به تدریج در مکان دیگر اسکان خواهند یافت.
وی تاکید کرد که اقدام شهرداری فردیس در ساماندهی دستفروشان با رضایتمندی این قشر و مردم همراه شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاري صداوسيما البرز